Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juni 2020

Sessies “De Amsterdamse Economie in het nieuwe normaal” van start

De kennisgroep Economie is gestart met een online trilogie over “De Amsterdamse Economie in het nieuwe normaal”. De kennisgroep-leden brengen zelf stellingen in. Het doel is dat deze online brainstorm leidt tot nieuwe punten voor het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam.

Tijdens de eerste online sessie discussieerde de kennisgroep over de stellingen “Winkelstraten met veel leegstand transformeren we tot woonstraten. Detailhandel en horeca brengen we samen in bruisende clusters” en “Het aandeel kwaliteitstoerisme moet drastisch omhoog”. De brainstorm aan maatregelen wordt nu verder uitgewerkt tot concrete punten voor het verkiezingsprogramma.

Tijdens de komende online-sessie op dinsdag 16 juni  staan de stellingen “We realiseren duurzame groei door te vertrouwen op oplossingen van ondernemers in plaats van meer regelgeving” en “Amsterdam is binnen vijf jaar de social enterprise hub van Europa”.

Wil jij een stelling inbrengen of meediscussiëren tijdens de volgende online-sessie op dinsdag 16 juni 20.00 uur? Mail dan naar erik_schmit@hotmail.com of alper.tasliyurt@gmail.com.