Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2020

Onzichtbare slachtoffers huiselijk geweld

Raadslid Yassmine el Ksaihi zet zich in voor onzichtbare slachtoffers van huiselijk geweld! Er zijn groeiende zorgen bij vrouwenorganisaties over toegang tot hulp voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. El Ksaihi wil de drempel tot toegang verlagen.

Sinds iedereen op elkaars lip zit bij de (gedeeltelijke) lockdown groeiden zorgen over het huiselijk geweld. ‘‘De drempel om je te melden bij een hulporganisatie is vaak toch nog te hoog voor veel vrouwen. Zeker nu de fysieke deuren dicht zijn van veel hulporganisaties.’’ Aldus El Ksaihi. Het is lastig om online hulp in te schakelen als je gedwongen thuis zit met de agressor in huis.

De regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 is samengesteld vóór de coronacrisis. Het is volgens El Ksaihi van belang om deze aanpak te herzien nu de situatie zo drastisch veranderd is door de coronacrisis. Vrouwenorganisaties geven aan dat de frequentie en de ernst van het huiselijk geweld toeneemt. Derhalve verzoekt El Ksaihi het college om erop in te zetten dat Veilig Thuis in samenwerking met vrouwenorganisaties de drempel voor (potentiële) slachtoffers verlaagt om zich te melden met hun zorgen.

Daarbij maakt el Ksaihi zich zorgen om een andere kwetsbare groep. De lhbti-gemeenschap die nog in de kast zit of daar uit probeert te komen heeft door de lockdown een extra moeizame periode. Hier ligt het gevaar op de loer dat er een stijging van huiselijk geweld plaatsvindt.

El Ksaihi verzoekt het college om bestaande gegevens en onderzoeken die informatie geven over de vraag of huiselijk geweld in ernst toeneemt, aan de raad te presenteren. ‘‘Het is nog onduidelijk wat de omvang van dit groeiende probleem is. Daar wil ik graag meer duidelijkheid over’’, aldus El Ksaihi.