Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juli 2019

Overzicht voorstellen D66 bij Voorjaarsnota

Met een marathonvergadering van 20 uur sloot de gemeenteraad het politieke seizoen af. Naast debatten over AT5 en het erfpachtdossier is ook de Voorjaarsnota aangenomen, beetje de Prinsjesdag van Amsterdam, samen met meer dan honderd voorstellen van de raad. Ook de fractie van D66 heeft de kans gegrepen om mooie voorstellen in te dienen.

 

Een overzicht van alle voorstellen van D66 die door de raad zijn aangenomen:

– Laat geen dak onbenut
Daken van Amsterdamse huizen gaan op veel grotere schaal gebruikt worden voor groen en voor zonnepanelen. Een oproep van D66 om daarover stevige afspraken te maken met woningcorporaties werd gesteund door de Amsterdamse gemeenteraad.

– Voorkom criminaliteit als de kans van slagen het hoogste is
Om het zwaartepunt van preventie te verplaatsen naar jonge Amsterdammers, gaat het bestuur onderzoeken hoe en of jonge Amsterdammers na de eerste misstap een mentor kunnen krijgen. Die mentor helpt hen dan  in samenspraak met de ouders te kiezen en te motiveren voor een school en helpt de jonge Amsterdammers op die school te slagen. Goed voorstel van fractievoorzitter Reinier van Dantzig!

– Dubbelfuncties om meer repetitieruimte voor muzikanten en dansers te realiseren
Muzikanten en dansers hebben enorm veel moeite met het vinden van repetitieruimte. Marijn Bosman heeft het daarom voor elkaar gekregen dat de gemeente onderzoek gaat doen naar beschikbare dubbelfuncties, zoals gymzalen in de stad, die ’s avonds ook gebruikt kunnen worden als repetitieruimte!

– Tiny Forests
De biodiversiteit staat onder druk in Amsterdam, maar ook de ruimte in Amsterdam is beperkt. Daarom kwam D66-raadslid Ilana Rooderkerk met een voorstel om minibossen te plaatsen in de stad. Extra voordeel, Amsterdam hoeft het niet allemaal zelf te betalen. Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid stelt cofinanciering beschikbaar voor de aanleg en ontwikkeling van drie Tiny Forests.

– Meldpunt knelpunten openbare ruimte zoals bijvoorbeeld nieuwe snorfietsers
De snorfiets is van het fietspad, dat weet iedereen nu wel. Maar deze overgang loopt niet overal even soepel. Omdat de Amsterdamse weggebruiker het zelf altijd het beste weet, is Jan-Bert Vroege met een voorstel gekomen om een meldpunt knelpunten op te richten. Amsterdammers kunnen daar: “onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, missende schakels en gevaarlijke situaties in de infrastructuur melden.”

– Verkeersveiligheid donkere dagen
De donkere winterdagen lijken nog ver weg, maar helaas ligt de langste dag van het jaar al even achter ons. Om te voorkomen dat jij in het donker van je fiets stuitert over losliggende stoeptegels, komt Jan-Bert Vroege met het voorstel om al in de herfst fietspaden in Amsterdam te controleren op veiligheid.

– Hogere ambitie voorschool
Sommige kinderen hebben voorschoolse educatie nodig voor een gelijke en goede start op de basisschool. Eind vorig jaar ging 85% van de peuters die dit extra duwtje in de rug nodig hebben ook echt naar die voorschool, maar dat percentage is teruggelopen tot 73%. Nu is het de ambitie van het college om 80% van de kinderen die het nodig hebben op die voorschool te krijgen, maar dat is niet genoeg voor Dehlia Timman en Daniëlle de Jager. Zij verwachten meer ambitie en de raad is het met hun voorstel eens dat de ambitie van het stadsbestuur hetzelfde zou moeten zijn als  in 2018: 85% van de kinderen die het nodig hebben, gaan naar de voorschool. Hou ze scherp Dehlia en Daniëlle!

– Goede luchtkwaliteit nieuwe dependances van scholen
Ilana Rooderkerk heeft ervoor gezorgd dat bij het kiezen van een nieuwe dependance van een school er, indien mogelijk, gekozen wordt voor een locatie die niet in een fijnstofzone ligt. En als dat wel zo is dat deze nieuwe dependance dan voorzien wordt van filters die zorgen voor een gezond binnenklimaat in de klas.

– Sportevenementen
Helaas grepen de Oranje Leeuwinnen net naast de WK titel, maar wat wel duidelijk is geworden: sport verbroedert. In Amsterdam zal er dan ook altijd behoefte blijven aan sportevenementen en Reinier van Dantzig heeft daarom via een amendement geregeld dat er 500.000 euro vrijgespeeld wordt voor de organisatie van sportevenementen. 

Naast het instemmen met de Voorjaarsnota, heeft het de coalitie ook twee onderdelen rechtgezet.

Bezuiniging Mantelzorg:
Het Rijk bezuinigt hard op het budget dat gemeentes krijgen voor het uitvoeren van hun taken. Zo krijgt Amsterdam de komende jaren honderden miljoenen minder uit het gemeentefonds. Daarnaast heeft het kabinet Rutte III besloten om voor honderden miljoenen te bezuinigen op het budget dat gemeentes krijgen om jeugdzorgtaken uit te voeren.

Het stadsbestuur heeft deze bezuinigingen voor het overgrote deel kunnen opvangen, zodat de meest kwetsbare Amsterdammers zo veel mogelijk worden ontzien.

Kleinschalige buurtevenementen krijgen daarnaast korting
De coalitie draait daarnaast  de legesverhoging voor kleinschalige (buurt-)evenementen terug, maar komt ook met een evaluatie van het evenementenbeleid later dit jaar. In een voorstel van GroenLinks, D66, PvdA en SP vragen zij het stadsbestuur kleinschalige, niet commerciële evenementen vrij te stellen van leges. Daarnaast zal het college de dubbelingen in de vergunningverlening schrappen. Dit zal de bureaucratische lastendruk voor met name de grote festivals verminderen.

Last but not least:

– Safe Streets

Samen met de VVD heeft D66-raadslid Ilana Rooderkerk een voorstel ingediend dat de straatintimidatie van vrouwen moet tegen gaan. Via het voorstel moet Amsterdam zich aansluiten bij het Safe Streets project van de Verenigde Naties, zodat iedereen, en in het bijzonder (jonge) vrouwen, veilig over straat kan.

 

*De ontbrekende links naar de voorstellen worden later op deze site geplaatst.