Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

De fractie van D66 bestaat uit acht gemeenteraadsleden en twee fractievertegenwoordigers.

Reinier van Dantzig

Reinier van Dantzig

Fractievoorzitter, Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Bouwen & Wonen, Financiën, Toerisme.

Marijn Bosman

Marijn Bosman

Kunst & Cultuur, Nachtleven en festivals, Openbare Orde & Veiligheid, Preventie Jeugdcriminaliteit, Digitalisering, Gemeentelijk vastgoed, Dienstverlening, Personeel & Organisatie, Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop, Algemene Zaken, Sekswerkers.

Ilana Rooderkerk

Ilana Rooderkerk

Woordvoerder: Onderwijs, Bouwen & Wonen, Ontwikkelbuurten, Openbare ruimte en Groen, Reiniging, Dierenwelzijn en Wijkaanpak.

Jan-Bert Vroege

Jan-Bert Vroege

Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water, Diversiteit, emancipatie, Democratisering, Ruimtelijke Ordening: sprong over IJ en ZuidasDok.

Sjoerd Warmerdam

Sjoerd Warmerdam

Zorg, Jeugdzorg, Ruimtelijke Ordening, Zuidas, Marineterrein.

Yassmine El Ksaihi

Yassmine El Ksaihi

Werk & Inkomen en Participatie, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid en Inburgering, Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Bart Vink

Bart Vink

Digitalisering, duurzaamheid, regioraad

Nazmi Türkkol

Nazmi Türkkol

Ruimtelijke Ordening, Deelnemingen

Sarah Berckenkamp

Sarah Berckenkamp

Fractievertegenwoordiger- Mobiliteit, luchtkwaliteit, Ruimtelijke Ordening, Zuidas en Marineterrein

Rob Hofland

Rob Hofland

Hoofd Fractiebureau en fractievertegenwoordiger Financiën, Sport & Recreatie, Algemene Zaken, Drugsbeleid en Binnenstad.