Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

De fractie van D66 bestaat uit 14 gemeenteraadsleden.

Reinier van Dantzig

Reinier van Dantzig

Fractievoorzitter | Openbare Orde en Veiligheid, Wonen, Stad in Balans

Paul Guldemond

Paul Guldemond

Vice-fractievoorzitter politiek - Financiën en Vastgoed

Mascha ten Bruggencate

Mascha ten Bruggencate

Vice-fractievoorzitter organisatie - Armoedebeleid en Bestuurlijk Stelsel

Guus Bakker

Guus Bakker

Ouderenzorg, Arbeidsmarkt en Personeel & Organisatie

Jan-Bert Vroege

Jan-Bert Vroege

Binnenstedelijk verkeer en vervoer (exclusief NZ-lijn/metronet), ICT, LHBT-emancipatie, lid van de Stadsregioraad en het Presidium

Ariëlla Verheul

Ariëlla Verheul

Werk & Inkomen, Project 1012, Openbare Orde & Veiligheid

Joris van Osselaer

Joris van Osselaer

Bouwen (excl. Zuidas/ leegstaande kantoren & winkelvoorzieningen), Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

Marijn Bosman

Marijn Bosman

Openbare Ruimte, Klimaat & Energie, Groen en Luchtkwaliteit

Marcel van den Heuvel

Marcel van den Heuvel

Lokale Media, Kunst & Cultuur, Erfgoed & Monumentenzorg, Dierenwelzijn

Meltem Kaya

Meltem Kaya

Zorg & Welzijn en Decentralisatie AWBZ (excl. Jeugdzorg), Economie (geen markten & Stad in Balans)

Bart Vink

Bart Vink

Mobiliteit, Schiphol, Ruimtelijke Ordening, Deelnemingen.

Dehlia Timman

Dehlia Timman

Onderwijs, Diversiteit en Jeugdzorg

Hans Glaubitz

Hans Glaubitz

Mensenrechten, Haven, Waterbeheer, Internationale en Europese Zaken, Juridische Zaken, Dienstverlening en Rekeningcommissie

Alexander Hammelburg

Alexander Hammelburg

Gebied 1012, gedeelde portefeuille Wonen, Sport en studentenzaken

Yassmine El Ksaihi

Yassmine El Ksaihi

Werk en Inkomen