Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

De fractie van D66 bestaat uit acht gemeenteraadsleden en twee fractievertegenwoordigers.

Reinier van Dantzig

Reinier van Dantzig

Fractievoorzitter, Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Bouwen & Wonen, Financiën, Toerisme.

Ilana Rooderkerk

Ilana Rooderkerk

Woordvoerder: Onderwijs, Bouwen & Wonen, Ontwikkelbuurten, Openbare ruimte en Groen, Reiniging, Dierenwelzijn en Wijkaanpak.

Marijn Bosman

Marijn Bosman

Kunst & Cultuur, Nachtleven en festivals, Openbare Orde & Veiligheid, Preventie Jeugdcriminaliteit, Digitalisering, Gemeentelijk vastgoed, Dienstverlening, Personeel & Organisatie, Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop, Algemene Zaken, Sekswerkers.

Jan-Bert Vroege

Jan-Bert Vroege

Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water, Diversiteit, emancipatie, Democratisering, Ruimtelijke Ordening: sprong over IJ en ZuidasDok.

Daniëlle de Jager

Daniëlle de Jager

Economische Zaken, Grondzaken, Erfpacht en Deelnemingen.

Sjoerd Warmerdam

Sjoerd Warmerdam

Zorg, Jeugdzorg, Ruimtelijke Ordening, Zuidas, Marineterrein.

Yassmine El Ksaihi

Yassmine El Ksaihi

Werk & Inkomen en Participatie, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid en Inburgering, Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Bart Vink

Bart Vink

Digitalisering, duurzaamheid, regioraad

Sarah Berckenkamp

Sarah Berckenkamp

Fractievertegenwoordiger- Mobiliteit, luchtkwaliteit, Ruimtelijke Ordening, Zuidas en Marineterrein

Rob Hofland

Rob Hofland

Hoofd Fractiebureau en fractievertegenwoordiger Financiën, Sport & Recreatie, Algemene Zaken, Drugsbeleid en Binnenstad.