Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

De fractie van D66 bestaat uit 8 gemeenteraadsleden.

Reinier van Dantzig

Reinier van Dantzig

Fractievoorzitter

Marijn Bosman

Marijn Bosman

Kunst & Cultuur, Openbare Orde & Veiligheid, Nachtleven en festivals, Preventie Jeugdcriminaliteit, Digitalisering, Marineterrein en Zuidas

Alexander Hammelburg

Alexander Hammelburg

Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, Openbare Orde en Veiligheid, Wonen en Bouwen

Dehlia Timman

Dehlia Timman

Onderwijs, Voorschool, Kinderopvang en Naschoolse voorzieningen, Ruimtelijke Ordening, Energietransitie, Duurzaamheid, Klimaat en Energie en Circulair/Afval

Paul Guldemond

Paul Guldemond

Vice-fractievoorzitter politiek - Financiën, Deelnemingen, Gemeentelijk Vastgoed, Dienstverlening, Personeel en Organisatie, Coördinatie bedrijfsvoering en Inkoop

Jan-Bert Vroege

Jan-Bert Vroege

Diversiteit & Antidiscriminatiebeleid, Democratisering, Verkeer & Vervoer, Luchtkwaliteit, Water

Yassmine El Ksaihi

Yassmine El Ksaihi

Werk & Inkomen en Participatie, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid en Inburgering, Zorg, Jeugdzorg, Sport en Recreatie, Wijkaanpak, Openbare Ruimte en Groen en Dierenwelzijn.

Hülya Kat

Hülya Kat

Economische Zaken, Lucht- en Zeehaven, en Ruimtelijke Ordening