Steun ons en help Nederland vooruit

Fractiebureau

Het fractiebureau ondersteunt de D66-fractie in de gemeenteraad.

Ticho Goossens

Ticho Goossens

Beleids- en communicatiemedewerker

Ridwan Shadid

Beleidsmedewerker

Mieke van der Star

Mieke van der Star

Office Manager

Rob Hofland

Rob Hofland

Hoofd Fractiebureau en Duoraadslid, Sport & Recreatie, Zorg, Jeugdzorg, Werk & Inkomen en Participatie, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering