Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

Q&A Financiën en economie – cultuur

Hoe fors wordt de Amsterdamse economie geraakt?

De Groot-Amsterdamse economie wordt verhoudingsgewijs sterker geraakt door de coronacrisis dan de Nederlandse economie als geheel. De oorzaak hiervan is de relatief grote aanwezigheid van sectoren als horeca, luchtvaart, logiesverstrekking en groothandel.

Indien de contactmaatrgelen doorlopen tot 1 juni 2020 is er een negatief effect op de economische groei van 3,8 procentpunt ten opzichte van de verwachte groei van 2,3% over 2020. Elke maand dat de contactmaatregelen moeten worden voortgezet, veroorzaakt een productverlies van €1,6 miljard, dit is een krimp van de economie in 2020 met 1,5% extra per maand.

Ik sta op een markt. Moet ik markt- en staanplaatsen blijven betalen?

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft besloten voor april en mei geen markt- en staanplaatsgelden te innen. Het is niet redelijk ondernemers hiervoor te laten betalen, wanneer ze geen gebruik kunnen maken van de plekken. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op particuliere markten. Daarom hoeven de organisatoren in april en mei geen vergoeding te betalen voor het gebruik van de grond van de gemeente.

Ik ben artiest of organisator, mijn evenementen vallen weg. Wat moet ik doen?

Door het wegvallen van evenementen ontstaat er een neveneffect in de gehele keten van artiesten, organisatoren en leveranciers. Circa de helft van de sector bestaat uit ZZP-ers, bij hen ontstaan korte termijn liquiditeitsproblemen. De gemeente is bezig met een bredere aanpak van de economische gevolgen van de coronacrisis, waarbij coulance bij subsidies en leges, en het verplaatsen van evenementen naar een ander moment meegenomen wordt.

Ik werk in de kunst- en cultuursector en word geraakt door het coronavirus. Wat kan ik doen?

Voor kunst- en cultuurinstellingen en zelfstandigen in deze sector hebben we veelgestelde vragen toegevoegd aan de website amsterdam.nl/coronavirus. Deze informatie wordt geactualiseerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Er zijn daarnaast specifieke coulance-maatregelen aangekondigd:

  1. De musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf krijgen een huuropschorting van drie maanden
  2. Culturele instellingen die vallen onder de landelijke basisinfrastructuur of gefinancierd worden via de rijkscultuurfondsen kunnen nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen van het derde kwartaal van dit jaar;
  3. De deadline voor indiening van de subsidieverantwoording 2019 is uitgesteld tot 1 juni 2020;
  4. Het ministerie van OCW laat haar subsidies en die bij de rijkscultuurfondsen doorlopen ook als prestaties niet worden gehaald vanwege de coronacrisis.