Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

Q&A: Fysiek

Komen er door het coronavirus infrastructurele activiteiten stil te liggen?

Het uitgangspunt is dat infrastructurele werken in de openbare ruimte gewoon voortgezet worden. Wel knelt het bij enkele projecten met de beschikbare medewerkers. De aanvoer van materialen kan de komende tijd een extra knelpunt worden, evenals de beschikbaarheid van buitenlandse werkkrachten.

Doordat er minder mensen op straat zijn, kunnen werkzaamheden wel eenvoudiger worden uitgevoerd. Er wordt gekeken welke projecten daarom eventueel versneld zouden kunnen worden. Daarbij zijn materiaalleveranties en de beschikbaarheid van personeel wel mogelijk beperkende factoren.

Wat verandert er ten aanzien van afval en reiniging?

Het aantal bezoekers is fors verminderd, het centrum is rustiger dan ooit. Tegelijkertijd bestellen bewoners veel meer, waardoor er veel meer kartonnen verpakkingen moeten worden ingezameld. Ook het aanbod grofvuil is toegenomen, doordat mensen de tijd hebben de zolder en de schuur op te ruimen.

De uitdagingen zijn zeer groot, omdat we met verminderde capaciteit de stad schoon, heel en veilig willen houden. Daarom zetten we in op:

  • Medewerkers in staat stellen veilig en goed buiten te kunnen werken. Arbeidsomstandigheden worden bewaakt
  • Capaciteit zetten we in daar waar het echt nodig is. We zien op sommige plekken dat het afval vermindert terwijl het op andere plekken juist toeneemt. Op sommige plekken is er minder overlast, terwijl op andere plekken juist meer moet worden gehandhaafd.

Amsterdammers worden opgeroepen grof afval binnen te houden, geen afval op straat of naast een container te plaatsen, en bezoeken aan een Afvalpunt of Kringloopwinkel voorlopig uit te stellen.

Klopt het dat ik een gratis parkeervergunning kan krijgen als ik in de zorg werk?

Het stadsbestuur heeft besloten om gratis parkeervergunningen te verlenen aan zorgverleners die een cruciale taak vervullen tijdens de corona crisis (de zgn. eerstelijns curatieve zorg).