Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

Q&A: gevolgen voor sociaal Amsterdam

Wat betekent de coronacrisis voor de maatschappelijke opvang?

De capaciteit nachtopvang voor dak- en thuislozen in Amsterdam wordt in de wintermaanden standaard uitgebreid, afgelopen seizoen met in totaal 445 extra bedden: 400 in de winteropvang op de Transformatorweg en 45 in het Stoelenproject, een vorm van nachtopvang in de wintermaanden die grotendeels draait op vrijwilligers. Door de coronacrisis hebben we het aantal bedden op de Transformatorweg flink moeten afbouwen, van 400 bedden naar 3 ruimtes met 50 bedden op advies van de GGD. Sindsdien is er hard gewerkt aan het compenseren van die 250 bedden op alternatieve locaties. Zo hebben we in de Sporthal Zuid 100 plekken gerealiseerd, in de inloophuizen zijn bedden gerealiseerd voor 40 economische daklozen en in de Hogendorphal wordt een gemengde groep van 100 daklozen opgevangen. In totaal zijn daarmee 435 bedden nachtopvang beschikbaar. Vanaf 3 april komt hier nog een sporthal bij waar in eerste instantie 100 mensen worden opgevangen.

Hoe wordt de Voedselbank gesteund in deze moeilijke tijden?

In korte tijd is er veel op de voedselbank afgekomen: een verminderde toevoer van voedsel door onder meer hamstergedrag in combinatie met een toegenomen vraag en beperkingen op de inzet van vrijwilligers in verband met hun eigen veiligheid en die van de klanten, waarvan een deel op leeftijd is of anderszins een kwetsbare gezondheid heeft stelt de voedselbank voor een complexe opgave op meervoudig niveau.

Gelukkig is er vanuit de samenleving enorm veel steun. Het bestuur geeft aan dat de afgelopen dagen zich veel mensen hebben aangemeld als vrijwilliger en er is ook flink gedoneerd. Het kabinet heeft vorige week besloten een actieteam voor advies en ondersteuning in te stellen en het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland aan te vullen met €4 miljoen.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn sportclub niet omvalt?

Door de coronacrisis is het actieve sportaanbod in Amsterdam volledig stil komen te liggen. Een groot aantal sportaanbieders zit met vragen op gebied van contributie inning, huurbetaling en het wegvallen van verschillende inkomsten.

Zowel het Rijk als de gemeente Amsterdam hebben uitgesproken dat voorkomen moet worden dat sportaanbod door de coronacrisis omvalt. De gemeente heeft per brief aan huurders van sportaccommodaties bekend gemaakt dat de huur over de periode van 13 maart tot 6 april 2020 voorlopig niet wordt gefactureerd. Het Rijk heeft een steunpakket aangekondigd en NOC NSF een noodpot van (in eerste instantie) 5 miljoen euro. Via het noodloket van het ministerie van EZ kunnen sportclubs een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.