Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

Q&A: Huisuitzettingen en afsluitingen

De coronacrisis raakt ons allemaal. Veel Amsterdammers zijn een deel of bijna hun volledige inkomen kwijtgeraakt vanwege het stilvallen van de economie. Sommige van hen kunnen daardoor hun huur niet meer betalen. Mocht u in de knel komen met uw huur en daar vragen over hebben, hieronder staat een Q&A die u misschien verder helpt. Indien u er met de gemeente niet uitkomt kunt u altijd ons mailen naar D66@amsterdam.nl en dan gaan wij voor u aan de slag.

Ik wacht nog op compensatiegeld van de regering, daarom kom ik nu in de problemen bij het betalen van mij huur. Hoe zit dat?

Door het wegvallen van inkomen door de Coronacrisis en het nog niet kunnen beschikken over de eventuele compensatiegelden die de regering heeft toegezegd, kunnen veel mensen in de problemen komen met de betaling van de huur, de hypotheek en andere vaste lasten.

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft woningcorporaties, Vattenfall, Waternet, commerciële verhuurders, deurwaarders en politie verzocht hier mild mee om te gaan. Het stadsbestuur waardeert het zeer dat er door al deze organisaties is aangegeven zeker tot 6 april 2020 niet over te gaan tot ontruiming of afsluiting. En ook het kabinet heeft in samenspraak met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen besloten dat er geen huisuitzettingen worden verricht. 

Wat betekent dat voor mij?

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft woningcorporaties, Vattenfall, Waternet, commerciële verhuurders, deurwaarders en politie verzocht om mild om te gaan met huishoudens die in betalingsproblemen komen en in ieder geval op basis van betaalachterstand, geen ontruimingen/huisuitzettingen en afsluitingen meer uit te voeren.

Wat als ik een huurachterstand heb bij mijn woningcorporatie?

Woningcorporaties hebben aangegeven dat voor de huurbetaling van een huishouden dat in betalingsmoeilijkheden komt, elke situatie apart wordt gewogen en met veel zorgvuldigheid wordt gekeken wat werkt voor het betreffende huishouden. Zo kan er bijvoorbeeld worden overgegaan tot uitstel van huurbetaling (ook voor bedrijven die huren van de corporatie) en wordt er soepel omgegaan met betalingsregelingen.

Ik huur particulier. Geldt dit ook voor mij?

Ook diverse particuliere verhuurders, zoals de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers Vastgoed Belang, geven aan open te staan voor het maken van afspraken met hun huurders over de betaling van de huur.

Het is natuurlijk altijd verstandig om contact op te nemen met uw huurder als u denkt dat u in de problemen komt.

Welke andere maatregelen worden genomen om financiële problemen bij Amsterdammers te voorkomen?

Het stadsbestuur zet de ingezette maatregelen ter voorkoming van oplopende financiële problemen, zoals Vroeg Eropaf en de zogenaamde Geregelde betaling (dat is aftrek van vaste lasten van het inkomen van bijstandsgerechtigden), onverminderd voort.