Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

Q&A voor ondernemers en zzp’ers

Door de coronacrisis is mijn inkomen (volledig) weggevallen, wat nu?

Het kabinet heeft zoals bekend besloten tot een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, inkomenssteun te verstrekken om de continuïteit van hun activiteiten te versterken. Deze regeling gaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) heten en wordt uitgevoerd door de gemeente.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling is nog niet van kracht. Het rijk legt de laatste hand aan de tekst van de regelgeving (AMVB).

Waar kan ik mij aanmelden voor deze regeling?

Ondernemers kunnen zich al wel melden voor de regeling (via de checklist op de pagina: www.amsterdam.nl/sterkerondernemen), maar de gemeente kan nog geen besluiten nemen. De mogelijkheid van bevoorschotting wordt nu onderzocht. Voor zelfstandigen die minder digitaal vaardig zijn bestaat de mogelijkheid om een papieren aanvraag in te dienen. Inmiddels hebben meer dan 13.500 ondernemers een melding gedaan voor de nieuwe regeling. Alle meldingen gedaan vanaf 1 maart kunnen onder de voorwaarden van de nieuw aangekondigde regeling worden behandeld.

De regeling voorziet erin dat aanvragen binnen vier weken moeten worden afgehandeld. Voorschotten zijn niet uitgesloten, maar zullen bij de huidige aantallen meldingen en de beoogde korte afhandeltijd er niet altijd toe leiden dat ondernemers sneller geld op hun bankrekening hebben staan. Het uitgangspunt is zo snel mogelijk definitief toekennen.

Alle relevante informatie voor ondernemers is gebundeld om ondernemers een zo goed mogelijk overzicht te geven over de nieuwe maatregelen en reeds bestaande ondersteuning.

Er is hiertoe een Q&A pagina ingericht: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-coronaondernemers/

Hier staat informatie vanuit het Rijk en de gemeente over alle regelingen die er zijn.

Wat houdt de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) in?

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Met name ondernemers in de horeca en de culturele sector. hebben te maken met inkomstenderving door de maatregelen in verband met het coronavirus. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft een looptijd van 3 maanden (1 maart t/m 31 mei 2020). De verwachting is dat volgende week de Tozo gepubliceerd wordt en in werking treedt.

Vooruitlopend op het bekend worden van de regeling is de gemeente vrijdag 27 maart gestart met het bevoorschotten aan zelfstandige ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. Er zijn ongeveer 83.700 zelfstandigen in de stad die in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Op 31 maart hadden 30.960 mensen zich aangemeld om een aanvraagformulier te ontvangen. De daadwerkelijk binnengekomen aanvragen lopen op: 5.800 Amsterdammers hadden op 31 maart een aanvraag ingediend en we zien dat dit aantal dagelijks stijgt.

Hoe kan ik met mijn verhuurder komen tot verlichting van mijn huurlasten tijdens de coronamaatregelen?

De gemeente heeft op 31 maart informatie geplaatst op amsterdam.nl/ondernemers voor huurders van bedrijfsonroerendgoed, over de mogelijkheden die een ondernemer heeft om met de verhuurder verlichting van zijn huurlasten tijdens de coronamaatregleen te bespreken. De huurder wordt erop gewezen dat medewerking van de verhurder bij betalingsproblemen door de onvoorziene omstandigheden van de coronacrisis een verplichting is.

Wat als ik nog meer vragen heb?

Je kan altijd D66 mailen als je er niet uitkomt bij de gemeente. Ons e-mailadres is D66@amsterdam.nl en wij proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.