Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

Q&A voor ondernemers en zzp’ers

Door de coronacrisis is mijn inkomen (volledig) weggevallen, wat nu?

Het kabinet heeft zoals bekend besloten tot een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, inkomenssteun te verstrekken om de continuïteit van hun activiteiten te versterken. Deze regeling gaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) heten en wordt uitgevoerd door de gemeente.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling is nog niet van kracht. Het rijk legt de laatste hand aan de tekst van de regelgeving (AMVB).

Waar kan ik mij aanmelden voor deze regeling?

Ondernemers kunnen zich al wel melden voor de regeling (via de checklist op de pagina: www.amsterdam.nl/sterkerondernemen), maar de gemeente kan nog geen besluiten nemen. De mogelijkheid van bevoorschotting wordt nu onderzocht. Voor zelfstandigen die minder digitaal vaardig zijn bestaat de mogelijkheid om een papieren aanvraag in te dienen. Inmiddels hebben meer dan 13.500 ondernemers een melding gedaan voor de nieuwe regeling. Alle meldingen gedaan vanaf 1 maart kunnen onder de voorwaarden van de nieuw aangekondigde regeling worden behandeld.

De regeling voorziet erin dat aanvragen binnen vier weken moeten worden afgehandeld. Voorschotten zijn niet uitgesloten, maar zullen bij de huidige aantallen meldingen en de beoogde korte afhandeltijd er niet altijd toe leiden dat ondernemers sneller geld op hun bankrekening hebben staan. Het uitgangspunt is zo snel mogelijk definitief toekennen.

Alle relevante informatie voor ondernemers is gebundeld om ondernemers een zo goed mogelijk overzicht te geven over de nieuwe maatregelen en reeds bestaande ondersteuning.

Er is hiertoe een Q&A pagina ingericht: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-coronaondernemers/

Hier staat informatie vanuit het Rijk en de gemeente over alle regelingen die er zijn.

Wat als ik nog meer vragen heb?

Je kan altijd D66 mailen als je er niet uitkomt bij de gemeente. Ons e-mailadres is D66@amsterdam.nl en wij proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.