Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 juli 2021

Raad spreekt zich uit tegen sloop van Theo Bosch-paviljoen  

Het Theo Bosch paviljoen in het universiteitskwartier staat op de slooplijst. Een meerderheid in de Raad wil dat de gemeente in gesprek gaat met bewoners, de UvA en erfgoedorganisaties om te kijken naar mogelijkheden tot behoud of renovatie. Raadslid Sjoerd Warmerdam: ‘‘Het Theo Bosch-paviljoen heeft een bijzondere culturele waarde die als één van de factoren meegenomen moet worden in de nadere uitwerking van de plannen voor het paviljoen.’’

Herinrichting Universiteitskwartier en omstreden sloopplannen
Het terrein van de UvA in de binnenstad, het Universiteitskwartier, is aan vernieuwing toe. De UvA is reeds jaren bezig met de planvorming. Inmiddels is het Masterplan Universiteitskwartier opgesteld door de gemeente en de UvA in samenwerking met betrokken partijen. De sloop van het Theo Bosch-paviljoen stuit op weerstand bij de bewoners en studenten in het Universiteitskwartier. Tijdens de inspraakrondes kwam hun voorkeur voor behoud naar voren. Niet alleen de bewoners maar ook verschillende experts en erfgoedverenigingen geven aan dat het gebouw een hoge architectonische en culturele waarde heeft. Raadslid Warmerdam: ‘‘D66 vindt het belangrijk dat de optie tot behoud of transformatie van het Theo Bosch-paviljoen open blijft. De bewoners en vele erfgoed experts willen het paviljoen behouden. De een vindt het lelijk, de ander vindt het prachtig. Maar het iconische Theo Bosch paviljoen is zonder twijfel het cultureel erfgoed van de toekomst.’’

Samen kijken naar eventueel behoud of transformatie
De gemeente zal samen met de UvA, bewoners, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen bij de uitwerking van de toekomst van het paviljoen en directe omgeving, naast het uitvoeren van de ontwerp prijsvraag ook de mogelijkheden tot behoud of transformatie nader uit moeten werken. Raadslid Warmerdam: ‘‘Hierin zal een volledige afweging gemaakt moeten worden waarbij niet alleen de programmatische wensen van de UvA en stedenbouwkundige opzet van het hele plein worden meegewogen, maar ook de culturele erfgoed waarde, leefbaarheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.’’