Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

Ruimte voor bedrijven in de MRA

Amsterdam heeft een oplopend tekort aan bedrijfsruimte. Dit tekort zal oplopen naar 150 hectare in 2040. Het voorstel van D66 om heldere afspraken te maken binnen de MRA om duidelijkheid te scheppen voor bedrijven is met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Raadslid Daniëlle de Jager: ‘‘De gemeente Amsterdam rekent op ruimte voor bedrijven in de omgeving van Amsterdam. Maar om bedrijven en ondernemers zekerheid te bieden van vestigingsmogelijkheden zijn er duidelijke afspraken nodig binnen de MRA. Met dit voorstel komt er een plan om bedrijven inzicht en zekerheid te geven in hun vestigingsmogelijkheden.’’

Ruimte gebrek loopt op
Binnen de gemeente Amsterdam bestaat een groeiend tekort aan bedrijfsruimte. Dit ruimtegebrek zal in 2040 oplopen tot 150 hectare. Dit wordt mede veroorzaakt door het bouwen van woningen. Amsterdam staat voor de opgave om zoveel mogelijk huizen te bouwen voor het woningentekort en hierbij worden ook bedrijventerreinen gecombineerd met een woonfunctie. Echter kunnen niet alle bedrijven binnen een gemengd woongebied actief zijn in verband met geluidshinder of andersoortig overlast. ‘‘De gemeente staat voor een grote bouwopgave. Dit zal deels het tekort aan ruimte voor bedrijven opvoeren. Daarom is het van belang om bedrijven ook de mogelijkheid te geven zich net buiten de gemeentegrenzen te laten vestigen,’’ aldus de Jager.

Duidelijke afspraken binnen MRA
Om duidelijkheid te scheppen voor bedrijven en hun vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden vorm te geven moeten er afspraken gemaakt worden binnen de MRA. D66 heeft voorgesteld om binnen het ontwerp omgevingsvisie 2050 meer regie vanuit de MRA op te nemen om samen met de regio heldere afspraken te maken. Dit voorstel is met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. De Jager: ‘‘Met meer regie vanuit de MRA geven we bedrijven duidelijkheid ten aanzien van vestigingsmogelijkheden binnen Amsterdam en de buurgemeenten. Dit is hard nodig en het is goed voor Amsterdam dat we er nu duidelijke afspraken over maken.’’