Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 april 2021

Schaf bedenktijd voor slachtoffers van seksueel geweld af

D66 wil weten of de Amsterdamse politie kan stoppen met de werkinstructie waarin staat dat slachtoffers van zedendelicten standaard bedenktijd krijgen om aangifte te doen. De burgemeester zegt naar aanleiding van de vragen van D66 toe dat ze de afschaffing van de bedenktijd in de Amsterdamse driehoek en landelijk gaat bespreken. D66 wil zo bereiken dat daders van seksuele intimidatie vaker worden vervolgd en dat slachtoffers recht wordt gedaan en erkend worden. Raadslid Marijn Bosman: ‘‘Seksueel geweld leidt in veel gevallen niet tot aangiftes en daarmee ook niet tot vervolging en veroordeling van de daders. Willen we seksuele intimidatie de kop indrukken, dan moet naast de steun van de slachtoffers de pakkans van daders flink omhoog.”

Een bedenktijd bij zedendelicten
De reden voor de bedenktijd zou zijn om slachtoffers te beschermen omdat een rechtszaak emotioneel kan zijn voor slachtoffers. Een andere reden zou zijn dat het lastig is bewijs te verzamelen en daarom de zaak mogelijk niet tot een veroordeling leidt. Daarnaast wil de politie met de bedenktijd valse aangiftes voorkomen. Aangifte doen is altijd een individuele keuze, maar onderzoek wijst uit dat de bedenktijd veel slachtoffers doet terugdeinzen van het doorzetten van hun aangifte. Zij ervaren de bedenktijd en het voorgesprek als een negatief advies om daadwerkelijk aangifte te doen. Bosman: “De bedenktijd bij zedendelicten is bijzonder, want deze bestaat niet bij aangiftes van fraude, diefstal of laster bijvoorbeeld. Ook kennen onze buurlanden deze bedenktijd niet. De afschaffing van deze bedenktijd stelt het OM in staat om daders niet meer met hun daden weg te laten komen en kan het in Amsterdam veiliger maken’’ aldus raadslid Marijn Bosman.

Afzien van de bedenktijd en betere omgang slachtoffer
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de manier waarop zedenrechercheurs omgaan met slachtoffers. Hieruit bleek dat zedenrechercheurs vrijwel altijd bedenktijd meegeven, maar niet altijd in samenspraak met slachtoffers afspraken maken over contactmomenten en zelf nemen zij na de bedenktijd niet altijd contact op met slachtoffers. Ten slotte bleek dat zedenrechercheurs onvoldoende concrete handvatten bieden aan slachtoffers die besluiten geen aangifte te doen maar nog wel een hulpvraag hebben. D66 wil van de burgemeester weten in hoeverre de analyse en aanbevelingen van de Inspectie J&V zijn doorgevoerd bij de Amsterdamse politie. Bosman: “Het is bekend dat de politiecapaciteit onder druk staat en dat het zedenteam het erg druk heeft. Dit mag echter niet ten koste gaan van slachtoffers die met een serieuze hulpvraag na seksueel geweld bij de politie aankloppen.”