Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Snel duidelijkheid nodig over ondernemen op 1.5 meter

Binnenkort kunnen Amsterdammers eindelijk weer naar het museum, theater en café. Na meer dan twee maanden lockdown start het openbare leven weer op. Maar voor veel ondernemers en culturele instellingen gaat die versoepeling gepaard met veel vragen. Raadslid Hülya Kat wil daarom opheldering van het stadsbestuur over de versoepeling van de maatregelen. Kat: “De D66-fractie krijgt uit alle branches signalen dat nog veel onduidelijkheid bestaat over wat nu wel en niet mag. Om soepel en veilig open te kunnen is het van groot belang dat zij snel heldere informatie krijgen over ondernemen in de anderhalvemetereconomie.”

Onduidelijk

Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of een muur voldoende afscheiding biedt in de 1.5 meter regel. Bijvoorbeeld als je zit te eten in een nisje in een restaurant. En als een muur voldoende afscheiding biedt, is plexiglas ook goed om tussen te zitten in de kroeg of het theater? Wat is 30 man inclusief personeel? Tellen medewerkers mee die alleen op het terras staan? Wanneer telt een ruimte mee als een aparte ruimte? Kortom, er zijn nog veel vragen. Kat: “Veel ondernemers waren enorm blij met het nieuws weer open te kunnen. Maar na een nachtje slapen blijven er nog te veel vragen over.”

Amsterdamse economie

De groot-Amsterdamse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Ongeveer 30% van de banen wordt direct of indirect geraakt. Het gaat hier om 376.000 banen, waarvan bijna 250.000 in Amsterdam en bijna 130.000 in de overige gemeenten uit de regio. De gemeente heeft nu al maatregelen getroffen om ondernemers deels in hun verlies te compenseren, maar het kwijtschelden van belastingen zal niet voldoende zijn om bedrijven te redden. Kat: “Het is te hopen dat veel bedrijven met de versoepelde maatregelen de komende maanden uit de kosten komen en kunnen overleven. Maar ik vrees een kaalslag als dat niet soepel verloopt.”