Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Spreek ING aan op palmolie investeringen

De huisbank van de gemeente Amsterdam, ING, is volgens Milieudefensie structureel betrokken bij misstanden in de palmolie-industrie. Dat is onwenselijk, vindt een brede raadsmeerderheid van D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA. De fracties vragen daarom het college om ING aan te spreken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. D66-raadslid Paul Guldemond: “Wij willen voor Amsterdam een huisbank die moreel en ethisch verantwoordelijk onderneemt. Dat blijkt nu niet het geval en daar moeten wij, als grote klant, de ING op aanspreken.”

Milieudefensie

In het rapport ‘Draw the line’ spreekt Milieudefensie over schendingen van mensenrechten, het stelen van de lokale bevolking en illegale kap van het regenwoud. Milieudefensie roept op tot het terugtrekken van financiën uit de industriële palmsector. Anke Bakker (PvdD): “Dit rapport laat verschrikkelijke praktijken zien van bedrijven die palmolie winnen. Dat onze huisbank deze bedrijven financiert kan echt niet langer. Wij pleiten al langer voor het overstappen naar een eerlijke bank. ”

Stop investering

Uit het rapport komen verschillende misstanden naar voren. Onder andere dat ING haar geld uitleende aan een bedrijf dat in West-Sumatra, Indonesië, de lokale bevolking intimideerde, en bewoners verjaagde van hun eigen geboorteland. De raadsfracties willen daarom van het college weten of het mogelijk is om striktere voorwaarden te stellen aan het investeringsbeleid van ING. Tiers Bakker SP: “Ik wil graag weten hoe we kunnen voorkomen dat Amsterdam indirect bijdraagt aan mensenrechtenschendingen aan de andere kant van de wereld. Dat kan door onze inkoopmacht aan te wenden. Maar als veranderen van bank uiteindelijk de beste oplossing is, dan moeten we die optie ook serieus overwegen.”