Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 september 2019

Standpunt AEB Dossier

De private oplossing blijft op tafel, terwijl ook de oplossingsrichting HVC en een fusie- en verkooptraject worden onderzocht. Dat is de strekking van het voorstel dat D66 gisteravond met succes heeft ingediend in de gemeenteraad. Het voorstel kwam na een debat over de afvalverbrander en afvalscheidingscentrale AEB, die in grote financiële problemen zit. Vorige week besloot wethouder Kock zijn functie neer te leggen vanwege het schrappen van de private oplossing in het dossier.

Voor de D66-fractie is duidelijk is geworden dat er drie oplossingsrichtingen zijn voor het dossier: een privatisering door Beelen, AEB op laten gaan in de coöperatie HVC en een fusie- en verkooptraject. Tegelijkertijd kon de D66-fractie niet anders concluderen dan, ‘dit zijn wel oplossingsrichtingen, maar nog geen definitieve oplossingen.’ Bij al deze oplossingsrichtingen spelen namelijk significante onzekerheden en bezwaren.

Uit het juridisch advies van het kantoor van de landsadvocaat blijkt dat: “Door nu al exclusiviteit te verlenen aan Beelen op basis van een summier voorstel met evident niet-uitvoerbare condities, verslechtert de onderhandelingspositie richting Beelen, wordt de mogelijkheid tot onderzoek naar alternatieve scenario’s afgesneden, en komt de Gemeente in een nog grotere tijdsklem te zitten als zij er met Beelen niet uitkomt dan wel de Europese Commissie de transactie afwijst.” Het volledige advies van het kantoor van de landsadvocaat over de privatisering van AEB door Beelen vindt u hier.

Daar staat tegenover dat wethouder Kock voor ons zwaarwegende bezwaren had over bij de publieke oplossingsrichting. Zijn afweging dat de route de stad meer kost en een hoger financieel risico met zich meebrengt voor de Amsterdammer, staat centraal in onze bezwaren voor het HVC.

De laatste optie, die van een fusie- en verkoopproces, is ook voor D66 een mogelijke oplossingsrichting. Maar zoals aangegeven in de laatste brief van het college heeft dit proces een lange, en daarom kostbare, doorlooptijd.

De bovenstaande drie oplossingsrichtingen en risico’s zijn een samenvatting van de huidige situatie. Dit debat is niet zwart wit, maar vijftig tinten grijs en op dit moment is de beschikbare informatie voor de fractie niet toereikend om de risico’s zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

Voor de fractie van D66 Amsterdam is het daarom op basis van de huidige informatiepositie niet mogelijk om voor één oplossingsrichting te kiezen. Dat het college nu vol in zet op één oplossingsrichting – de publieke optie – is voor ons onbegrijpelijk.

Wat wij daarom hebben voorgesteld in de raad, en wat is aangenomen met de stemmen van GroenLinks, PvdA, VVD, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, CDA en de Partij van de Ouderen, is om de drie oplossingsrichtingen zo volledig mogelijk uit te werken, en deze zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen.

Op deze manier voorkomen we dat de verkoop aan een private partij wordt afgeschreven. Het geeft de gemeente tijd om de risico’s van de verschillende oplossingsrichtingen verder uit te werken, zonder dat er een optie geschrapt is. Het is een keuze voor inhoud.