Steun ons en help Nederland vooruit

Aanpak misstanden en mensenhandel

D66 wil een intensieve aanpak van mensenhandel en gedwongen prostitutie, in het bijzonder waar het gaat om de praktijken van loverboy’s. Voor het opvangen van signalen zijn contactmomenten tussen sekswerkers en hulpverleners of toezichthouders belangrijk. Het herkennen van signalen van uitbuiting is zelfs voor een professional erg lastig. Er moet ruimte zijn voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen sekswerkers en hulpverleners, zodat de sekswerker het gevoel heeft ergens terecht te kunnen als er iets mis is. Hiervoor is geen uitgebreide database met persoonlijke informatie van prostituees nodig.

Door een betere samenwerking tussen sekswerkers, hulpverlening, gemeente, politie en Openbaar Ministerie in Amsterdam en een goede internationale samenwerking van overheden kan het gehele netwerk rond mensenhandel vanaf de wortel aangepakt worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018