Steun ons en help Nederland vooruit

Armoede

Voor D66 is de hulp aan minima veel meer dan alleen armoedebeleid. Goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners moet ervoor zorgen dat mensen vanuit armoede hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Vaak leven mensen door een combinatie van tegenslag en problemen lang in armoede. Schulden, boetes, ziek zijn, laaggeletterdheid, een naheffing of terugbetaling maken dat het voor één op de vijf Amsterdammers moeilijk is om rond te komen. D66 wil blijvende aandacht voor goede en duidelijke communicatie van de gemeente zodat mensen begrijpen waar ze recht op hebben en weten wanneer ze hulp kunnen krijgen. Amsterdam moet zich daarnaast hard maken om het aantal laaggeletterden omlaag te brengen.

Amsterdam kent een keur aan armoederegelingen. In totaal kunnen mensen met een laag inkomen gebruikmaken van 26 verschillende Amsterdamse regelingen. Wat D66 betreft worden deze regelingen gebundeld tot één armoedebudget. De aanvrager bepaalt samen met een medewerker van de gemeente hoe dat budget het beste voor die persoon of dat gezin kan worden aangewend. Waar mogelijk worden armoedemiddelen ingezet waardoor kinderen kunnen blijven participeren, door bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen. Elk kind verdient een eigen kans, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. D66 maakt zich er sterk voor om het van generatie op generatie overdragen van armoede te doorbreken. Als iemand vanuit de bijstand weer gaat werken, vervallen veel armoederegelingen en loert de armoedeval. D66 stelt daarom voor de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate het inkomen stijgt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018