Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijk stelsel

D66 steunt het voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam en heeft een voorstel gedaan om het plan te verbeteren. De fractie wil de adviescommissies krachtiger maken door de vertegenwoordigers te laten kiezen door middel van een lijstenstelsel in plaats van een personenstelsel. D66-raadslid Mascha ten Bruggencate: “D66 had liever sterke stadsdelen met autonome deelraden gehouden, maar de afgelopen twee kabinetten hebben daar een einde aan gemaakt. Het plan van het college dat nu voorligt zorgt dat het stelsel bestaat uit commissies die serieus advies aan de bestuurders en aan de raad kunnen geven.”

Lijsten

Amsterdammers kunnen zich voortaan direct in een adviescommissie van hun stadsdeel laten kiezen, door de bewoners van het gebied waar ze in wonen. D66 heeft voorgesteld om deze verkiezing met een lijstenstelsel te doen in plaats het personenstelsel. Ten Bruggencate: “We versterken het voorstel en maken de verkiezing duidelijker. Met lijsten weten Amsterdammers vantevoren beter wie waar voor staat. Bovendien zorgt het lijstenstelsel ervoor dat je niet de eigenaardige situatie krijgt dat er bij opvolging iemand met totaal andere ideeën in de plaats komt van een vertrekkend lid van de adviescommissie.”

Je buurt vertegenwoordigen

We versterken de band met de achterban en de buurt door te kiezen in 22 gebieden. Deze gebieden sluiten aan bij de gebiedsplannen, zoals die nu al worden gemaakt, en zijn kleiner dan de huidige stadsdelen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen, een lijst kan bestaan uit een buurtgroepering, actiecomité, politieke partij of een groep personen die zich wil inzetten voor de stad. Ten Bruggencate: “De drempel voor Amsterdammers om je buurt te vertegenwoordigen in een adviescommissie moet zo laag mogelijk zijn. Juist een combinatie van betrokken buurtbewoners en politici maakt het advies van deze commissie waardevol.”

Laatst gewijzigd op 22 november 2018