Steun ons en help Nederland vooruit

Broedplaatsen

Amsterdam heeft dankzij het succesvolle broedplaatsenbeleid een ruim aanbod van, soms tijdelijke, betaalbare ateliers en werkruimtes voor creatieven. Deze plekken zijn een belangrijke voedingsbodem voor de culturele en creatieve sector, trekken (inter)nationaal talent aan en dragen bij aan de ontwikkeling en opleving van Amsterdamse buurten en wijken.

Het aantal ateliers en broedplaatsen loopt terug, bijvoorbeeld omdat woningbouwcorporaties atelierverhuur niet meer als kerntaak mogen zien van het Rijk. D66 wil dat de stad blijft investeren in
broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en nieuwe initiatieven. Er moet een ‘ijzeren voorraad’ komen van minimaal 1200 betaalbare werk- en woonwerkplekken. Dat vraagt om een
aantal maatregelen. Bij nieuwbouwprojecten moet ruimte gereserveerd worden voor werkruimten voor kunstenaars en andere professionals uit de culturele sector. We willen een pas op de plaats
maken met het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Voormalig gemeentelijk vastgoed kan geschikt gemaakt worden voor verschillende maatschappelijke functies, zoals ateliers en broedplaatsen. Wat D66 betreft kan de gemeente de huurcontracten van dergelijke ateliers overnemen van corporaties, op voorwaarde dat die het aantal woonwerkplekken voor kunstenaars in hun bestand vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018