Steun ons en help Nederland vooruit

Cultureel ondernemerschap

Van de professionele culturele instellingen verwacht D66 dat zij zich steeds meer als culturele ondernemers opstellen: zij moeten steeds minder financieel afhankelijk zijn van de gemeente om een divers programma aan te bieden. D66 verwacht dat professionele instellingen zich richten op het vergroten van hun bereik onder het publiek, bijvoorbeeld door slimme marketing en samenwerkingsverbanden buiten de eigen sector. D66 onderschrijft de noodzaak van private fondsenwerving, maar vindt dat instellingen hierin beter moeten worden ondersteund. Voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en instellingen die zelf nauwelijks toegang hebben tot private financiering, moet een nieuw semi-publiek cultuurfonds opgericht worden. Hier wordt ook het Amsterdamse bedrijfsleven bij betrokken. De gemeente is namelijk niet de enige structurele subsidie verstrekker; een semi-publiek cultuurfonds kan leningen ter beschikking stellen en slaat de brug naar private financiering. Het geld uit het fonds kan culturele ondernemers helpen op te starten. Omdat er al investeringen zijn toegezegd, zullen private investeerders eerder bereid zijn ook te investeren in een cultureel project of instelling. Op die manier wil D66 cultureel ondernemerschap stimuleren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018