Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam (ver)bouwen

Deltaplan Aardgasvrij

D66 wil de hele stad op zo kort mogelijke termijn aardgasvrij maken, door gasverwarming te vervangen door duurzame alternatieven. We kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak met een voorkeur voor duurzame lokale bronnen. Via een schetskaart Aardgasvrije Wijken, aangevuld met energiebestemmingsplannen kunnen we inspraak en duidelijkheid voor bewoners borgen. Als de
Rijksoverheid meewerkt met goede wetgeving, kan een belangrijk deel van Amsterdam voor 2030 aardgasvrij zijn. Bij een Deltaplan horen ook goed opgeleide vakmensen. D66 wil samen met onderwijsinstellingen en bouwbedrijven in Amsterdam de warmtetransitie vormgeven.

De vele nieuwbouwplannen die Amsterdam nog op stapel heeft staan, gaan we verwarmen met warmte van een lagere temperatuur. Hoe dan ook moeten het duurzame warmtebronnen zijn, dus warmte uit fossiel gestookte elektriciteitscentrales is uit den boze. Onze nieuwe woningen worden dus niet meer verwarmd door water dat met een temperatuur van 70 graden linea recta uit een elektriciteitscentrale komt

Circulair bouwen

Duurzaamheid is de noodzakelijke voorwaarde om te mogen bouwen of renoveren. D66 wil klimaatneutraal bouwen en zoveel mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen hergebruiken, zoals beton en kozijnen. Materialen moeten bij sloopwerkzaamheden gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en de data ervan moeten worden vastgelegd in een openbare database. Zo kunnen bouwers inschatten welke materialen er al zijn om circulair te kunnen bouwen. Een grondstoffenpaspoort wordt verplicht. Ook CO2-neutrale of CO2-opnemende bouwproducten en – systemen worden gestimuleerd, zoals het nieuwe Portlandcementvrij bouwen.

Energieneutraal

D66 zet vol in op energieneutrale nieuwbouw. Bij 13 van de 14 grotere nieuwbouwprojecten in de afgelopen bestuursperiode waren de plannen energieneutraal of beter. Door isolatiemaatregelen in woningen verbruiken we veel minder, en wát we verbruiken komt van opgewekte energie via zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp. We zeggen vaarwel tegen energie uit fossiele brandstoffen. We zetten in op het isoleren van  woningen waardoor het energieverbruik daalt en tegelijk zorgen we dat in of op het gebouw zelf, méér energie wordt opgewekt dan dat de woning verbruikt. Dankzij de inzet van D66 wordt nu bijna alle Amsterdamse nieuwbouw energieneutraal gebouwd.  Zo maken we nieuwe wijken die enkel nog bestaan uit fijne en milieuvriendelijke huizen, zonder energiekosten

 

 

Laatst gewijzigd op 19 september 2019