Steun ons en help Nederland vooruit

Erfpacht

Voor D66 was het hervormen van het stelsel van voortdurende erfpacht, dat om de vijftig jaar Amsterdammers verraste met huizenhoge canonverhogingen, één van de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord (2014-2018). Het doel van D66 was het stelsel transparanter en eerlijker maken. Het nieuwe stelsel van eeuwigdurende erfpacht is een belangrijke verbetering voor zo’n honderdduizend huizenbezitters in Amsterdam. Zij hoeven niet meer de canon (huur voor de grond) te betalen als ze kiezen de grond éénmalig, eeuwigdurend, af te kopen.  Voor veel erfpachters biedt dit een aantrekkelijke mogelijkheid zich te verlossen uit het oude systeem en zekerheid te vinden.

D66 blijft streven naar verdere verbetering van het erfpachtstelsel door tot een aantrekkelijke canonbepaling of afkoopsom te komen voor alle Amsterdammers in alle buurten van Amsterdam. De hoogte van de toekomstige canon dient hierbij beter te worden afgestemd op de gangbare praktijk van canonbepaling in de afgelopen decennia. Daarnaast wil D66 huiseigenaren ook de mogelijkheid geven om de grond onder hun woning te kopen.

Laatst gewijzigd op 19 september 2019