Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Geld van de gemeente is geld van Amsterdammers. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De stadsfinanciën zijn de afgelopen vier jaar grondig onder de loep genomen en dat heeft ervoor gezorgd dat we meer dan ooit kunnen investeren in de stad, en geen rekeningen doorschuiven naar het volgende stadsbestuur. Gezond financieel beleid is belangrijk om Amsterdam goed te besturen.

D66 wil in de volgende periode de financiën verder op orde brengen en op een verantwoorde wijze investeren in een gezonde groei van de stad. Daarvoor hebben we een financiële paragraaf geschreven bij ons verkiezingsprogramma. Wat D66 betreft moeten er de komende jaren miljarden worden geïnvesteerd in de Amsterdamse woningmarkt, in openbare voorzieningen en in het bereikbaar houden van de stad. Daarnaast moeten er miljoenen extra naar onderwijs, kunst en cultuur en buurten. Ook moet er veel geïnvesteerd worden in het aardgasvrij maken van woningen. Bezoekers van de stad moeten een grotere bijdrage gaan betalen.

Een groeiend aantal Amsterdammers betekent dat een groter aantal voorzieningen zoals scholen, sportvelden en buurthuizen nodig is. Ook moet de infrastructuur hierop worden ingericht, zoals bruggen over het IJ, uitbreiding van metro- en tramlijnen en (snel)fietspaden. Voor het behoud van het groene en creatieve karakter van de stad zijn investeringen nodig in groen en cultuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018