Steun ons en help Nederland vooruit

Internationalisering onderwijs

In Amsterdam wonen veel kinderen die uit andere landen komen, die tijdens hun schoolcarrière (tijdelijk) naar het buitenland verhuizen, en ook veel kinderen die zich graag internationaal willen oriënteren. Amsterdamse kinderen groeien op in een stad met een internationale blik. D66 wil nog meer scholen ondersteunen bij het uitbreiden van Engelstalig onderwijs vanaf het begin van de basisschool en het ontwikkelen van een internationaal curriculum. Ook wil D66 scholen aanmoedigen kinderen de gelegenheid te bieden om vreemde talen zoals Turks, Duits, Arabisch, Chinees of Spaans op een hoog niveau te leren, zodat kinderen op een mooie manier gebruik kunnen maken van hun meertaligheid of talenknobbel.

D66 vindt het belangrijk dat scholen in de gelegenheid zijn om het curriculum van nieuwkomersonderwijs en internationale schakelklassen te verbeteren zodat kinderen de Nederlandse taal leren en snel op hun eigen niveau kunnen meedraaien. Een kind dat vlucht of verhuist zou immers geen twee jaar moeten wachten vanwege taalvaardigheid alvorens het verder gaat met het leren van wiskunde. Het internationaal onderwijs en nieuwkomersonderwijs kunnen veel van elkaar leren, deze samenwerking moet verder gestimuleerd worden.

De huidige tekorten aan onderwijsplekken in het internationaal onderwijs nemen komende jaren toe. D66 wil dan ook een uitbreiding hiervan, voor kinderen van internationaal werkende ouders die (tijdelijk) in Amsterdam wonen en waar mogelijk voor Amsterdamse kinderen met een internationale blik. Hiervoor zijn nieuwe schoolgebouwen nodig die passen bij het internationaal onderwijs. Leerlingen stromen immers heel het jaar door in en moeten soms extra begeleid worden. Voor D66 is het belangrijk dat deze scholen midden in de Amsterdamse samenleving staan en internationale leerlingen en Amsterdamse leerlingen elkaar ontmoeten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018