Steun ons en help Nederland vooruit

Kansengelijkheid en diversiteit

Het creëren van gelijke kansen door goed onderwijs begint al voordat een kind naar de basisschool gaat. Investeren in voorschoolse opvang loont op de lange termijn. Met één voorziening voor alle peuters zorgen we ervoor dat kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar zullen tegenkomen.

D66 wil dat de ondersteuning van de scholen met grote uitdagingen wordt doorgezet zodat kinderen optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden in het onderwijs en in de wijk. Daarbij kan er gekeken worden naar investeringen in taalonderwijs, extra onderwijsassistenten maar ook naar brede talentontwikkeling. Bij de extra activiteiten na schooltijd kunnen ook ouders betrokken worden, zodat zij zien wat de effecten van de juiste begeleiding zijn op de ontwikkeling van het kind. De toename van brede scholen, waar volop voorschoolse en naschoolse activiteiten worden aangeboden zal de kansen voor kinderen doen toenemen.

Waar nodig moeten docenten worden ondersteund om in de klas, soms ingewikkelde, gesprekken te voeren over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, internationale conflicten of onderwerpen die gaan over seksuele, gender- of religieuze diversiteit van de stad.

Om scholen inclusiever en gemengder te maken is het belangrijk dat ook de wijken waar deze scholen staan gemengder zijn. Maar ook ouders zelf moeten gemotiveerd zijn om voor een goede gemengde school te kiezen. Dit is makkelijker wanneer scholenroutes of scholenmarkten georganiseerd worden voor ouders.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018