Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van Amsterdam. D66 gelooft dat de kunst- en cultuursector bijdraagt aan een open en verbonden samenleving. Ze verwoorden en verbeelden de waarden van onze democratische identiteit en zijn een weerspiegeling van ons gezamenlijk verleden. De musea die ons verleden tentoonstellen, Van Gogh Museum, Rijksmuseum en het Stedelijk, draaien mee met de wereldtop en daar is D66 trots op.

De ontwikkeling van actuele kunst in Amsterdam loopt echter achter en een werkplek is moeilijk te vinden. D66 wil daarom blijven investeren in broedplaatsen en de ruimte bieden aan kennisdeling en nieuwe initiatieven. Amsterdam heeft dankzij het succesvolle broedplaatsenbeleid een schat aan, soms tijdelijke, plekken met betaalbare ateliers en ruimte voor creatieven. Daarnaast wil D66 een schouw aanstellen die een analyse gaat maken hoe de voorwaarden voor een levendige en succesvolle beeldendekunstsector verbeterd kunnen worden.

D66 wil extra investeren in Amsterdamse kunst en cultuur. De afgelopen periode draaide D66 al eerder bezuinigingen van het vorige college terug. Ook in het nieuwe programma gaat extra aandacht uit naar kunst en cultuur. D66 heeft voor de komende periode daarom in totaal 69 miljoen euro opgenomen voor kunst, cultuur en broedplaatsen. Om de zogenaamde humuslaag van hedendaagse kunstenmakers goed te houden, moet er een blijvend aanbod zijn van goede werkplekken, zoals ateliers, en voldoende tentoonstellingsruimte. D66 wil daarom dat er wordt geïnvesteerd in werk- en woonruimte voor kunstenaars.  Daarnaast wil D66 dat subsidies voor kunstinstellingen standaard nominaal worden aangepast. Dat wil zeggen dat de hoogte van de subsidies jaarlijks meegroeit met de groei van lonen en prijzen.

Laatst gewijzigd op 19 september 2019