Steun ons en help Nederland vooruit

Leraren- en scholenbeurs

Door het aanvragen van de leraren- en scholenbeurs kunnen zowel leraren als scholen zelf bepalen waarin zij zich willen ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Lerarenbeurs

Goed onderwijs begint bij een goede docent. D66 vindt dat leraren zelf moeten kunnen bepalen waar ze zich in willen ontwikkelen en kunnen hiervoor een beurs  aanvragen. Op deze manier wil D66 leraren de kans bieden zich bij te scholen of een lesbevoegdheid te halen, waarmee wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van leerkrachten en professionals in het onderwijs. Met de lerarenbeurs wil D66 leraren in de stad vertrouwen geven en stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Scholenbeurs

Met de scholenbeurs kunnen scholen zelf kiezen hoe ze willen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. D66 vindt dat naast schooldirecteuren, ook ouders en leraren moeten kunnen meebeslissen over de inzet van deze beurs. Leraren staan voor de klas en ouders kennen hun kinderen écht. Zij weten dus als geen ander waar behoefte aan verbetering is bij een kind. Daarnaast kan met inbreng en goedkeuring van ouders en leraren een scholenbeurs effectiever zijn voor leraren en passen bij de cultuur op een school. Zo kunnen we optimaal maatwerk bieden voor ieder kind.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018