Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Door de veranderingen in de zorg, zijn we veel meer afhankelijk van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Maar mantelzorg voor familie of bekenden is zwaar. Dit moet je af en toe ook kunnen overdragen, zodat je tot rust kan komen en tijd voor jezelf hebt. We moeten voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. D66 wil daarom concrete plannen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Voorbeelden hiervan zijn een innovatief logeerplan, zorgen voor een invaller of meer laagdrempelige dagvoorzieningen.

Om dit te faciliteren wil D66 een betere verbinding tussen formele zorg, informele zorg en professionele mantelzorgondersteuning. Zo kan beter gecommuniceerd worden met vrijwilligersorganisaties. Op die manier weten zij beter wat zij van de gemeente kunnen verwachten qua ondersteuning en kunnen zij meebeslissen over hoe budget het beste besteed kan worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018