Steun ons en help Nederland vooruit

Matching middelbare scholen

D66 wil graag dat het onderwijsaanbod goed in balans is, zodat ouders en scholieren een school kunnen kiezen die aansluit bij hun wensen en visie. Hierbij willen we streven naar een zo divers mogelijk aanbod in elk stadsdeel. Het huidige matching systeem maakt deze keuze eerlijker en transparanter en de groei van scholen maakt dat nog meer kinderen tevreden naar hun basis- of middelbare school gaan. Komende jaren willen we dit systeem verbeteren. Door waar nodig het aanbod uit te breiden en plaatsing binnen de voorkeurlijst te garanderen. Hiervoor is goede samenwerking met schoolbesturen nodig, zij zijn immers verantwoordelijk.

De stad biedt ruimte aan scholengemeenschappen en categorale scholen. Scholengemeenschappen zijn belangrijk omdat kinderen zo makkelijk kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Categorale scholen bieden kinderen een overzichtelijke omgeving om zich te concentreren en te excelleren. Nieuwe schoolconcepten krijgen de ruimte om te innoveren en te experimenteren met nieuwe methoden in onderwijsgebouwen die daarbij passen. D66 wil dat er meer samenwerkingsverbanden tussen scholen komen die de harde overgang van de basisschool naar de middelbare school verzachten of kinderen wat meer tijd gunnen alvorens een keuze te maken voor een vervolgniveau, zoals een juniorcollege of scholen met leerlingen van nul tot achttien jaar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018