Steun ons en help Nederland vooruit

Meer huurwoningen voor middeninkomens

De Amsterdamse woningmarkt is compleet uit balans. Bijna 60% van de Amsterdamse woningen is een sociale huurwoning, daar mag je als middeninkomen niet in. Zo’n 6% van de woningen in onze stad is een middenhuurwoning. En huren/kopen in de vrije sector is voor veel middeninkomens gewoon te duur. Middeninkomens vallen dus tussen wal en schip, en het gevolg is dat gezinnen, leraren en verplegers de stad verlaten. En krijg je een kind, dan betekent dat voor veel Amsterdammers het begin van een barre zoektocht naar een ruimere woning – een zoektocht die dus vaak buiten Amsterdam eindigt. Mensen van buiten de stad, die werken in de dienstverlenende sector, het onderwijs of een creatief beroep hebben en in Amsterdam willen wonen, komen er nauwelijks tussen. D66 stelt voor om de positie van middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt radicaal eerlijker te maken, door:

  • 50.000 woningen in de komende vier jaar te bouwen, waarvan 40% voor middeninkomens, 30% sociale huur en 30% vrije sector
  • Ervoor te zorgen dat deze te bouwen middenhuurwoningen ook echt middenhuur blijven. Hiervoor hebben we investeerders nodig. We laten pensioenfondsen en verzekeraars daarom investeren in middenhuur in Amsterdam.Maar, de verhouding in Amsterdam is zo scheef dat we er met alléén bijbouwen niet komen. Ons streven is 20% middenhuurwoningen in de hele stad binnen tien jaar. We willen ervoor zorgen dat bestaande wijken eerlijk toegankelijk worden voor alle groepen. D66 wil dat:
  • In wijken met veel sociale huurwoningen een groot deel van de sociale huurwoningen dat vrijkomt, verhuurd wordt aan mensen met een middeninkomen. Dit kan op veel plekken binnen de ring zoals De Pijp, Hoofddorppleinbuurt, De Baarsjes, Oud-West en de Indische Buurt. Deze woningen worden niet verkocht, maar blijven in het bezit van woningcorporaties.
  • In gebieden buiten de ring willen we dat vrijkomende corporatiewoningen worden verkocht aan middeninkomens. Op die manier wordt de druk op de koopmarkt verlicht en krijgen middeninkomens een kans een woning te kopen die daadwerkelijk betaalbaar is.

Ons streven is om binnen 10 jaar het aandeel middenhuur op de Amsterdamse woningmarkt te verviervoudigen, van nog geen 6% naar 20%.

Laatst gewijzigd op 19 september 2019