Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwbouw en uitbreiding van de stad

D66 bouwt liever hoog dan in het groen. De openbare ruimte is voor veel bewoners ook hun voor- en achtertuin. De openbare ruimte – en dan met name het groen – is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, wandelen of sporten. D66 wil dat Amsterdam zich verder ontwikkelt als groene stad. Een stad met stadsnatuur en goed bereikbare en toegankelijke natuur in de directe nabijheid van de stad. Openbaar groen biedt ruimte voor recreatie, heeft positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid, én speelt een rol in regenwateropvang en het tegengaan van stedelijke hittestress op warme dagen.
In een stad als Amsterdam is het op warme dagen warmer dan op het platteland. Met 10% meer groen in de stad neemt de temperatuur meer dan een halve graad af. Bovendien is het groen in de stad ook de leefruimte van dieren, die op hun beurt ook een belangrijke rol spelen in het ecosysteem van de stad. Bij bouwplannen of herinrichtingen in de stad wil D66 dat groen en stadsnatuur een prominente rol krijgen. Een grote kwaliteit van Amsterdam is dat het groen, het buitengebied, op verschillende plekken de stad in komt. Denk aan het Amsterdamse Bos en de Amstelscheg. Deze kwaliteit wil D66 koesteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018