Steun ons en help Nederland vooruit

Inclusief Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Waar mogelijk gaan kinderen naar het reguliere onderwijs met goede begeleiding. Het onderwijs hoort immers inclusief te zijn en scholen plekken waar alle kinderen met elkaar spelen. Voor de extra begeleiding die sommige kinderen nodig hebben moet voldoende ruimte zijn in gebouwen en professionele ondersteuning. Mentale of fysieke beperkingen mogen geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het niveau dat bij een kind past.

D66 wil dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden. Daar waar het onderwijs geen geschikte plek kan bieden voor een kind moet maatwerk geboden worden en mag het recht op ontwikkeling niet vergeten worden. Het gat tussen regulier en speciaal onderwijs moet kleiner worden door meer uitwisseling van leerkrachten en kennis, en door voorzieningen dicht bij elkaar te huisvesten.

Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zijn. Leraren moeten mogelijkheden krijgen om zich hierover bij te scholen en de ruimte krijgen om gedifferentieerd les te kunnen geven.

Kinderen mogen niet onnodig thuiszitten. Zij moeten daarom snel een passend aanbod krijgen wanneer zij thuis komen te zitten. Als passend onderwijs binnen het regulier en speciaal onderwijs niet mogelijk is, dan moet dagbesteding gericht op maximale ontplooiingskansen beschikbaar zijn. Ieder kind heeft immers het recht om te leren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018