Steun ons en help Nederland vooruit

Peuteropvang

Het creëren van gelijke kansen door goed onderwijs begint al vóórdat een kind naar de basisschool gaat. D66 wil het ontwikkelrecht voor alle peuters, waar Amsterdam de afgelopen periode al mee gestart is, verder uitbouwen. De voorschoolse voorzieningen moeten toegankelijk worden voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar en moeten de komende jaren verder vorm krijgen. Hiermee zorgen we ervoor dat kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar écht gaan tegenkomen. Door een kwalitatief goede opvang in heel Amsterdam kunnen zij spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en worden achterstanden teruggedrongen. De overgang naar de basisschool moet soepeler worden door verdere samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kindcentra.

 

Laatst gewijzigd op 19 september 2019