Steun ons en help Nederland vooruit

Politiecapaciteit

D66 maakt zich zorgen over de politiecapaciteit in Amsterdam en vindt dat deze zorgvuldig moet worden ingezet daar waar nodig in de stad. Extra capaciteit is hard nodig bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Daar moet in Den Haag nog steviger voor worden gepleit.

Amsterdam moet als groeiende hoofdstad prioriteit krijgen in Den Haag. Naast het aantal agenten moet ook specialistische kennis en kunde (financieel en digitaal) binnen het Amsterdamse politiekorps worden vergroot. Maak, zolang de wietteelt niet is gereguleerd, geen speerpunt van het oprollen van illegale wietplantages. En spoor omliggende gemeenten aan ook in hun Regionale Veiligheidsplan hier beperkte opsporingscapaciteit voor in te zetten.

Meer diversiteit bij het politiekorps, zodat politieagenten een afspiegeling vormen van de bevolking, is cruciaal voor een goed functionerend politiekorps in de stad. D66 pleit voor een maatschappelijke discussie over de aantrekkelijkheid als werkgever voor mensen met een migratieachtergrond. Het tekort aan diversiteit is nijpend en een groot gemis bij het leggen en onderhouden van contacten in de buurt. Alle pogingen de diversiteit binnen het korps te vergroten bleken tot nu toe onvoldoende. Er is behoefte aan nieuwe ideeën en D66 wil een graag rol spelen bij het zoeken naar oplossingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018