Steun ons en help Nederland vooruit

Prostitutie

Vrouwen en mannen, die vrijwillig kiezen om te werken als sekswerker, moeten zelfstandig en veilig hun werk kunnen doen. Initiatieven zoals My Red Light, waarbij sekswerkers zelf een bedrijf kunnen exploiteren, moeten gefaciliteerd worden. Hiermee kan het stigma dat er rust op sekswerk worden tegengegaan en de omstandigheden van sekswerkers verbeterd worden. In dit project kunnen sekswerkers ook meedenken over hun arbeidsvoorwaarden en ook over hoe de werkplekken eruit gaan zien.

In de praktijk kunnen sekswerkers vaak geen lening, zakelijke rekeningen en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daar moet wat D66 betreft snel verandering in komen. Sekswerkers moeten nauw betrokken worden bij de totstandkoming van nieuw beleid of initiatieven.

Sekswerkers hebben recht op bescherming en op privacy. Dat gaat nog moeilijk samen. Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens heeft duidelijk gemaakt dat gemeenten prostituees niet mogen verplichten zich met gevoelige informatie te laten registreren. Dit gebeurt nu wel omdat de gemeente hoopt zo signalen van uitbuiting en mensenhandel eerder te kunnen opvangen. Wat D66 betreft moet Amsterdam haar beleid aanpassen zodat de privacy van sekswerkers gewaarborgd wordt.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet naast artikelen die verboden bevatten voor sekswerkers ook bescherming bieden voor sekswerkers. De gemeente treedt op tegen ongewenst fotograferen en andere vormen van intimidatie van sekswerkers.

Zie ook: Aanpak mensenhandel

Laatst gewijzigd op 22 november 2018