Steun ons en help Nederland vooruit

Regeldruk in de zorg

Amsterdammers moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Te veel ingewikkelde regels zorgen ervoor dat er tijd en geld verloren gaat. D66 vindt dat de gemeente de administratieve lasten in de zorg moet verlagen. Ook moet er meer aandacht komen voor het verbeteren van de cliënttevredenheid in de zorg, bijvoorbeeld door de inzet van ervaringsdeskundigen. Het vragen om hulp mag niet tot frustratie en afstel leiden maar moet ervoor zorgen dat mensen zo lang en prettig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met de juiste ondersteuning. De loketten van de gemeente worden begrijpelijker en servicegerichter. We zorgen ervoor dat er onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar zijn die de zorgvraag helpen verhelderen en contact leggen met zorginstellingen.

Laatst gewijzigd op 30 september 2019