Steun ons en help Nederland vooruit

Schiphol

Schiphol is belangrijk voor Amsterdam en speelt als internationale mainport een belangrijke rol in de verduurzaming van de internationale luchtsector. D66 vindt het van belang dat rondom Schiphol verantwoordelijk wordt omgegaan met de luchtkwaliteit en het klimaat. Het is belangrijk dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, er iets over te zeggen te hebben. D66 houdt vast aan de afspraken die zijn gemaakt in het Alders-akkoord tussen bewoners, overheid en luchtvaartsector. Tot 2020 mag er boven het afgesproken plafond geen groei plaats vinden. Na 2020 vindt D66 dat groei alleen plaats kan vinden mits de overlast wordt terug gedrongen. D66 wil dat het gebruik van duurzame brandstoffen en innovatie in het vliegverkeer, zoals biodiesel en biokerosine of elektrisch vliegen wordt gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018