Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame en gezonde schoolgebouwen

Als het om onderwijshuisvesting gaat, vind je in Amsterdam uiteenlopende schoolgebouwen: nieuw, oud, monumentaal, duurzaam of juist niet. Onderwijs is dynamisch en D66 wil dat het schoolgebouw daar beter op wordt toegepast. Oudere gebouwen sluiten niet altijd voldoende aan op de behoefte van leraar en leerling. Bij groei en krimp wordt nog te vaak gebruik gemaakt van noodlokalen die niet altijd geschikt zijn voor het lesgeven. Schoolgebouwen moeten gezond zijn. Dus onder andere voorzien van goede isolatie, ventilatie en duurzaam ingericht.

Wat betreft onderhuisvesting vindt D66 het ook belangrijk dat centraal staat wat docenten en leerlingen nodig hebben. En dat de gebouwen beter aansluiten op groei of krimp. Dit kan door schoolgebouwen te voorzien van ruimtes voor naschoolse activiteiten, kinderopvang, sportvoorzieningen of kunstzinnige vormen. Maar ook stilteruimtes voor kinderen die passend onderwijs krijgen. Op die manier creëren we duurzame en gezonde scholen en kunnen we flexibel omgaan met schoolgebouwen, omdat ruimte in de school voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

De gemeente Amsterdam investeert in de periode 2018-2022 ruim 830 miljoen euro in de nieuwbouw, renovatie en verhuizing van schoolgebouwen. Want met de komst van meer nieuwe Amsterdammers en nieuwe woonwijken zijn ook mooie scholen nodig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018