Steun ons en help Nederland vooruit

Schulden

Kleine schulden moeten klein gehouden worden om problemen beheersbaar te houden. Dit kan door op een vroeg moment schulden te signaleren en aan te pakken. De aanpak ‘Vroeg Eropaf’ is een goed voorbeeld van hoe de gemeente Amsterdammers helpt dit te regelen. D66 wil Amsterdammers die aangeven zelf hun financiën niet te kunnen regelen, helpen door de vaste lasten direct van hun uitkering af te trekken. D66 vindt het van groot belang dat de privacy van betrokkenen zorgvuldig wordt gewaarborgd.

Daarnaast wil D66 brede hulpverlening. Bij complexe problemen hebben mensen behoefte aan een hulpverlener die bij verschillende problemen tegelijk kan helpen. Juist als de schulden oplopen zijn goede afspraken van levensbelang zodat huisuitzetting voorkomen kan worden, er geen extra boetes betaald hoeven worden en de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Het nu al bestaande Doorbraakfonds vertrouwt op professionals die de vrijheid krijgen om problemen snel op te lossen. D66 steunt een aanpak met creatieve oplossingen voor schuldhulpverlening. Daaronder vallen ook experimenten met het onder voorwaarden overnemen van schulden, zodat voorkomen wordt dat mensen hun leven lang achtervolgd worden door schulden.

En al kan preventie niet alles voorkomen, het blijft een belangrijk onderdeel in de armoedebestrijding. Laagdrempelige financiële inloopspreekuren kunnen mensen in een vroeg stadium helpen met informatie waarmee schulden en boetes worden voorkomen. Deze informatiebijeenkomsten moeten ook buiten werktijden aangeboden worden, omdat steeds meer werkenden kampen met schulden. Ook in het onderwijs helpt financiële educatie om schulden te voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018