Steun ons en help Nederland vooruit

Snorscooters

In de afgelopen periode hebben we, als eerste stad in Nederland en Europa de ambitie vastgelegd om het vervoer uiterlijk in 2025 schoon en uitstootvrij te hebben. We hebben hier zeer belangrijke stappen in gezet, met concrete maatregelen, zodat Amsterdam een fijne stad blijft om in op te groeien en te wonen. We hebben via milieuzones de meest vervuilende bestelbusjes, taxi’s, touringscars en scooters uit de binnenstad geweerd. En we zijn begonnen met het volledig elektrisch maken van het openbaar vervoer, én we bouwen het laadpalen netwerk uit voor elektrische auto’s.

De meest vervuilende snor- en bromfietsen mogen vanaf 2018 niet meer in grote delen van Amsterdam rijden. D66 wil dat de snorscooter uit Amsterdam wordt verbannen, om te beginnen zo snel mogelijk naar de rijbaan en dus van alle fietspaden af. Enerzijds omdat ze voor onveilige situaties op de fietspaden zorgen en anderzijds omdat scooters volgens GGD-onderzoek voor de helft van de luchtvervuiling op de fietspaden zorgen. Het inademen van deze lucht is extreem ongezond. Daarom moeten zo snel mogelijk, uiterlijk in 2025, ook de (snor)scooter en bromfietsen uitstootvrij worden. De regelgeving daarvoor kan de komende vier jaar rond worden gemaakt. Tot die tijd wil D66 dat een nieuw college de normen voor benzinescooters binnen de milieuzone al in de komende jaren veel strenger maakt.

 

 

Laatst gewijzigd op 19 september 2019