Steun ons en help Nederland vooruit

Servicegerichte gemeentelijke organisatie

De servicegerichtheid van de gemeente kan nog veel beter. De gemeente moet goed bereikbaar zijn en in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. D66 zorgt ervoor dat zoveel mogelijk online kan worden geregeld en dat bijvoorbeeld een gecombineerde afspraak met twee personen of voor twee verschillende zaken mogelijk wordt.

Verdergaande digitalisering van de gemeente is voor de één een verbetering, terwijl het voor de ander niet werkt. Juist wanneer lezen en schrijven – of e-mail en internet – moeilijk zijn, moet de gemeente zorgen voor dienstverlening op maat. De gemeente communiceert begrijpelijk met bewoners, in meerdere talen en houdt rekening met laaggeletterdheid en met beperkingen als slechthorend- of slechtziendheid.

D66 is voorstander van een groene golf-ambtenaar, die bewoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren moeten ruimte krijgen om oplossingen te vinden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018