Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn van groot belang voor mensen met een modaal inkomen tot € 36.000. Amsterdam kent, door de beleidskeuzes van de afgelopen decennia, een enorm sociaal segment. We houden op basis van de huidige inkomens- en huurgrenzen vast aan het minimum van 162.000 sociale huurwoningen, zoals is overeengekomen in de Samenwerkingsafspraken met woningcorporaties. Bij grotere nieuwbouwprojecten (>250 woningen) wil D66 30% sociaal bouwen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018