Steun ons en help Nederland vooruit

Studentenhuisvesting

Voor studenten is het nog altijd lastig om woonruimte te vinden in Amsterdam. Hier wil D66 wat aan doen. Studentenhuisvesting is cruciaal voor Amsterdam als internationaal concurrerende kennisstad. Er is veel belangstelling om hier te komen studeren uit zowel binnen- als buitenland. D66 wil ervoor zorgen dat die studenten hier ook terecht kunnen door meer (tijdelijke) studentenwoningen te bouwen. Dat kan ook in leegstaande kantoorpanden en op stadscampings, bijvoorbeeld zoals op het Riekerhaventerrein bij Sloterdijk.

Het inzetten op woningen voor deze groepen in kwetsbare buurten zorgt niet alleen voor betaalbare woningen voor studenten, studenten versterken ook de sociale structuur in deze stadsdelen.

Om studentenwoningen betaalbaar te houden zet D66 in op huizen met gedeelde voorzieningen. Zo kunnen de huren laag blijven en kunnen studenten makkelijk een woning delen. Dit kan ook buiten de ring zijn. Daarom vindt D66 het belangrijk dat ook daar genoeg voorzieningen zijn om te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet er gezorgd worden voor goede OV-verbindingen en verlichte fietspaden.

Veiligheid rondom studentencomplexen, zoals de Spinozacampus in Zuidoost, vindt D66 van essentieel belang. De veiligheidsvoorzieningen in de complexen zelf moeten op orde zijn, maar er moeten ook voldoende faciliteiten rondom een campus zijn. Hoe meer faciliteiten, hoe levendiger zo’n campus overdag en ’s avonds is. Daarmee vergroot je al het gevoel van veiligheid en wordt het minder aantrekkelijk voor inbrekers.

Laatst gewijzigd op 19 september 2019