Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant en integer bestuur

D66 maakt de gemeente transparanter. Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort tegenmacht. Het college wordt gecontroleerd door de raad en de nieuwe stadsdeelcommissie, maar ook anderen hebben een taak, zoals lokale media en bewoners die met initiatieven kunnen komen. Een goed bestuur is ook integer. Integriteit is meer dan je enkel aan de regels houden. We vragen van bestuurders en raads- en commissieleden dat ze zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten en alle schijn vermijden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018