Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsklimaat

Amsterdam staat bekend om het goede vestigingsklimaat voor internationale bedrijven, startups en scale-ups. Om aantrekkelijk te blijven is het van belang ervoor te zorgen dat dit klimaat in stand wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd. Wat betreft scale-ups is het belangrijk dat onderzoek wordt gedaan om de belemmeringen voor de groei van scale-ups in kaart te brengen, aanbestedingscriteria gunstiger te maken voor lokale scale-ups en de oprichting voor een platform voor bedrijven te stimuleren. Daarnaast moet de capaciteit van het internationale onderwijs worden uitgebreid. Ook is het van belang dat er voldoende geschoolde potentiƫle werknemers zijn. De gemeente, werkgevers en het onderwijs moeten hard blijven werken aan het overbruggen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Enerzijds zijn er werknemers die hun baan dreigen te verliezen en/of die werk zoeken. Anderzijds zijn er werkgevers die geschikt personeel zoeken maar dat niet kunnen vinden. Alleen een sterke, continue samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers kan hier verandering in brengen. De gemeente investeert daarom in onder andere het House of Skills (dat werknemers in het middensegment helpt zich om en bij te scholen) en in nieuwe vormen van onderwijs die werknemers helpen digitale vaardigheden op te doen. D66 wil de komende jaren inzetten op dit soort opleidingshuizen, gestoeld op samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 30 september 2019