Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam Amsterdam

Amsterdam wil als hoofdstad vooroplopen in de energietransitie en de verduurzaming van onze huizen. Als gemeente kunnen we enorm veel doen, omdat we verantwoordelijk zijn voor het lokaal en kleinschalig opwekken van energie, het isoleren van huizen en het aanleggen van energienetwerken. Voor een concurrerend en toekomstbestendig Amsterdam wil D66 dat we grondstoffen maximaal hergebruiken, energie lokaal opwekken, en schadelijke uitstoot terugdringen. In een leefbare stad is de lucht die je inademt gezond en is het fijn om buiten te zijn.

Met het Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk internationaal overeenstemming bereikt over CO2-doelstellingen. Daarmee is de politieke discussie verlegd van of we wel iets moeten doen, naar hoe we de energietransitie zo snel mogelijk gaan vormgeven. Aan Amsterdam is het de taak om voorop te blijven lopen, zoals Amsterdam dat nu al doet met de uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk, circulair bouwen en het aardgasvrij maken van de stad. D66 kiest ervoor om niet te wachten tot anderen het wiel uitvinden, maar om zelf het voortouw te nemen met resultaatgerichte maatregelen die werken in het hier en nu.

D66 heeft 4 prioriteiten: luchtkwaliteit, energie, afval en klimaat.