Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en openbare ruimte

Amsterdammers verdienen een groene, gezonde, leefbare stad. De afgelopen jaren heeft D66 ervoor gezorgd dat de investeringen in groen zijn verdubbeld. Dat is ook echt nodig, want de Amsterdamse parken zijn de tuin van de Amsterdammer. D66 wil dat parken biodivers zijn, en dat er goed gesport, gespeeld, gerust en gerecreëerd kan worden. Naast goede stadsparken, is divers en kleinschalig groen tussen huizen en in straten belangrijk. Veel bewoners hebben hier ideeën over voor hun eigen buurt en D66 wil dit mogelijk maken. D66 heeft daarom al in 2016 het initiatief genomen om het budget en de mogelijkheden voor groen in de buurt uit te breiden. De toekenningsprocedure van geld voor groeninitiatieven willen we versnellen, zodat bewonersinitiatieven snel doorgang vinden.

De stad groeit, en daarom verstevigen we het groen.