Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemers

D66 wil ondernemers de ruimte geven. Onnodige regels moeten opgeheven worden en resterende regelgeving moet vereenvoudigd worden. Zo blijft Amsterdam voor ondernemers, startups en innovatie aantrekkelijk en worden banen gecreëerd. De gemeente moet een samenwerkingspartner voor Amsterdammers en ondernemers zijn, geen hindermacht. De regeldruk moet daarom flink omlaag.

Zo pleit D66 ervoor dat winkels meer ruimte krijgen om de eigen openingstijden te bepalen (met uitsluiting van het Wallengebied). Een proef van volledig vrije openingstijden voor winkels in het centrum, zoals we dat nu zien op Rembrandtplein, geeft winkels de kans om hun eigen openingstijden te bepalen. Zo kunnen bijvoorbeeld kappers besluiten eerder dicht te gaan of juist tot laat door te knippen, kunnen mensen met avonddiensten/ploegen nog boodschappen doen en kunnen boekhandels nog lezingen houden in de avond. Daarnaast wil D66 door te experimenteren met regelvrije plekken in de stad en/of regelvrije sectoren in de economie meer plaats, huisvesting en groeimogelijkheden creëren voor ondernemers. Afstemming met de buurt om overlast te voorkomen staat hierbij altijd centraal.

Minder regels en meer ruimte voor ondernemers