Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Iedere jonge Amsterdammer verdient een goede start voor een kansrijke toekomst. Helaas bepalen in de praktijk afkomst, geslacht, religie, inkomen, of opleiding van ouders nog te vaak de kansen die jongeren krijgen en kunnen benutten. De tweedeling die hierdoor ontstaat is onacceptabel. D66 zet daarom in op gelijke kansen voor iedereen door de komende jaren verder te investeren in goed onderwijs. Goed onderwijs is de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing.

We willen daarom goede toegankelijke peuteropvang voor alle kleine Amsterdammers, investeren in gelijke kansen, en scholen in kwetsbare wijken extra ondersteunen. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat er veel aandacht is voor burgerschap en diversiteit in het onderwijs. Ook willen we dat er ruimte is voor internationalisering van het Amsterdamse onderwijs. Kinderen wonen immers in een wereldstad. Ook andere vormen van innovatie moeten meer ruimte krijgen in het Amsterdamse onderwijs.

Het beste onderwijs start met goede leraren. Zij moeten volop de ruimte krijgen om hun beroep uit te voeren, zonder al te veel werkdruk en met genoeg ontwikkelmogelijkheden.

D66. Dé onderwijspartij.